A Green Nuclear Free Wales Conference

PAWB/CADNO/CND CYMRU/CYMDEITHAS YR IAITH/GREENPEACE

MAWRTH/MARCH 11, 2017

LLYFRGELL GENEDLAETHOL ABERYSTWYTH NATIONAL LIBRARY

CYMRU WERDD DDINIWCLEAR/GREEN NUCLEAR-FREE WALES

PAWB Aberystwyth

Ffrynt unedig Gymreig yn erbyn ynni niwclear/A united Welsh front against nuclear power

 

10.15 Cofrestru/Registration

10.45 Croeso a sylwadau agoriadol/Welcome and opening remarks

11.00 Jill Evans ASE/MEP Plaid Cymru

11.20 Mark Dearey Plaid Werdd Iwerddon/Irish Green Party

11.40 Julie Ward ASE/MEP Llafur/Labour North West England

12.00 Peter Smith Stop Hinkley (cyn beiriannydd yn Hinkley/ex-engineer at Hinkley)

12.20 3 gweithdy/3 workshops

1.00 -2.00 Cinio/Lunch

2,00 Alice Hooker Stroud Plaid Werdd Cymru/Wales Green Party

2.20 Cynrychiolydd Cymdeithas yr Iaith Representative

2.40 Reinhard Uhrig Global 2000 Awstria

3.00 Trafodaeth gyda phanel/Plenary session with panel

Bydd caffi’r Llyfrgell Genedlaethol yn agored ar gyfer cinio/ The National Library café will be open for lunch.

 

Cofrestrwch wrth e-bostio/Register by email to:-

pawbcymru@gmail.com