Ymrwymiad Seneddol

Ymrwymiad Seneddol o blaid y

Cytundeb ar Wahardd Arfau Niwclear

Yr ydym ni, y seneddwyr sydd wedi arwyddo isod, yn croesawu’n gynnes y penderfyniad i fabwysiadu Cytundeb y CU ar Wahardd Arfau Niwclear ar 7 Gorffennaf 2017 fel cam pwysig tuag at fyd yn rhydd o arfau niwclear.

Rydym yn rhannu’r pryder dwys a fynegir yn y rhagarweiniad parthed canlyniadau dynol trychinebus a fyddai’n deillio pe gwneid unrhyw ddefnydd o arfau niwclear, a chydnabyddwn yr angen, o ganlyniad, am ddileu’r arfau annynol ac erchyll hyn.

Fel seneddwyr, ymrwymwn i weithio i sicrhau bod ein gwahanol wledydd yn arwyddo a chadarnhau’r cytundeb hanesyddol hwn, gan ein bod o’r farn bod diddymu arfau niwclear yn ddaioni cyhoeddus o’r pwys mwyaf i’r holl fyd ac yn gam hanfodol i hyrwyddo diogelwch a llesiant holl bobloedd y byd.

Rhestr o wleidyddion Cymreig sydd wedi llofnodi’r apêl yn barod:

Aelodau Cynulliad Cymru: Dai Lloyd AC, Llyr Gruffydd AC, Mike Hedges AC, Adam Price AC, David Rees AC, Bethan Sayed AC, Leanne Wood AC

Aelodau Seneddol: Jonathan Edwards AS, Ben Lake AS, Liz Saville Roberts AS, Jo Stevens AS, Hywel Williams AS

Aelodau Seneddol Ewropeaidd: Jill Evans ASE

Ydy pob un o’ch gwleidyddion etholedig wedi llofnodi ?

Os nad ydyn, beth am ofyn iddynt lofnodi ?

I gyd sydd angen i’w wneud yw ysgrifennu neges bir, yn eich geiriau’ch hunan, yn gofyn iddynt lofnodi, gan gynnwys yr ymrwymiad ddwyieithog, gyda’ch enw a chyfeiriad (er mwyn iddynt wybod eich bod chi’n byw yn eu hetholaeth).

Gallech chi ddod o hyd i gyfeiriadau e-bost (neu gyfeiriadau post) i’ch

Aelodau Cynulliad: yma

Aelodau Seneddol: yma

Aelodau Seneddol Ewropeaidd: yma