ICAN – Yr Ymgyrch Ryngwladol i Ddiddymu Arfau Niwclear

Arfau niwclear yw’r arfau gwaethaf a grëwyd erioed; maent yn fygythiad difrifol a chynyddol i’r ddynolryw. Mae naw gwlad niwclear-arfog y byd yn cynnal ac yn moderneiddio’u harfogaethau niwclear, a chyhoeddodd y DU y byddai’n cynyddu eu nifer am y tro cyntaf ers degawdau. Mae’r risg y caiff arfau niwclear eu defnyddio bellach yn fwy…
Read more