Ymrwymiad Seneddol

Ymrwymiad Seneddol o blaid y

Cytundeb ar Wahardd Arfau Niwclear

Yr ydym ni, y seneddwyr sydd wedi arwyddo isod, yn croesawu’n gynnes y penderfyniad i fabwysiadu Cytundeb y CU ar Wahardd Arfau Niwclear ar 7 Gorffennaf 2017 fel cam pwysig tuag at fyd yn rhydd o arfau niwclear.

Rydym yn rhannu’r pryder dwys a fynegir yn y rhagarweiniad parthed canlyniadau dynol trychinebus a fyddai’n deillio pe gwneid unrhyw ddefnydd o arfau niwclear, a chydnabyddwn yr angen, o ganlyniad, am ddileu’r arfau annynol ac erchyll hyn.

Fel seneddwyr, ymrwymwn i weithio i sicrhau bod ein gwahanol wledydd yn arwyddo a chadarnhau’r cytundeb hanesyddol hwn, gan ein bod o’r farn bod diddymu arfau niwclear yn ddaioni cyhoeddus o’r pwys mwyaf i’r holl fyd ac yn gam hanfodol i hyrwyddo diogelwch a llesiant holl bobloedd y byd.

Rhestr o wleidyddion Cymreig sydd wedi llofnodi’r apêl yn barod:

Aelodau Cynulliad Cymru: Dai Lloyd AC, Llyr Gruffydd AC, Siân Gwenllian AC, Mike Hedges AC, Delyth Jewell AC, Carwyn Jones AC, Helen Mary Jones AC, Neil McEvoy AC, Adam Price AC, David Rees AC, Bethan Sayed AC, Leanne Wood AC

Aelodau Seneddol: Jonathan Edwards AS, Ben Lake AS, Liz Saville Roberts AS, Jo Stevens AS, Hywel Williams AS

Aelodau Seneddol Ewropeaidd: Jill Evans ASE

Ydy pob un o’ch gwleidyddion etholedig wedi llofnodi ?

Os nad ydyn, beth am ofyn iddynt lofnodi ?

I gyd sydd angen i’w wneud yw ysgrifennu neges bir, yn eich geiriau’ch hunan, yn gofyn iddynt lofnodi, gan gynnwys yr ymrwymiad ddwyieithog, gyda’ch enw a chyfeiriad (er mwyn iddynt wybod eich bod chi’n byw yn eu hetholaeth).

Gallech chi ddod o hyd i gyfeiriadau e-bost (neu gyfeiriadau post) am eich

Aelodau Cynulliad: yma

Aelodau Seneddol: yma

Aelodau Seneddol Ewropeaidd: yma