Senedd 2021

Ceisiodd CND Cymru gofyn cymaint o ymgeiswyr etholiad y Senedd a phosibl i ymateb i’r holiadur hwn –

Holiadur Senedd 2021

Cliciwch ar ranbarth er mwyn gweld yr atebion rydyn ni wedi cael oddi wrth ymgeisydd yn y rhanbarth neu yn unrhyw etholaeth yn r rhanbarth.

North Wales / Gogledd Cymru

Mid and West Wales / Canolbarth a Gorllewin Cymru

South Wales East / Dwyrain De Cymru

South Wales Central / Canol De Cymru

South Wales West / Gorllewin De Cymru