Ymgyrchu yn y Senedd – Crynodeb 2021

Ymgyrchu yn y Senedd – Crynodeb 2021

Mae 21 Aelodau o’r Senedd wedi llofnodi’r Addewid Seneddol ICAN (yr Ymgyrch Rhyngwladol I ddileu Arfau niwclear): 

Wrth gwrs, hoffwn weld pob un Aelod o’r Senedd llofnodi, felly tasai eich AS ddim wedi llofnodi, cysylltwch â nhw os gwelwch yn dda a’ch gofyn iddynt lofnodi. 

Cyn yr etholiad, gofynnodd ymgeiswyr cwblhau’n holiadur; gallwch weld eu hymatebion yma.

Rydyn ni’n gweithio gydag Aelodau cefnogol o’r Senedd yn ymchwilio’r buddsoddiadau gan gronfa pensiwn yr Aelodu, gyda’r bwriad o geisio cael y gronfa i beidio buddsoddi mewn cwmnïau sy’n cynhyrchi arfau niwclear. 

Brian Jones, Is-Gadeirydd CND Cymru