Senedd 2021

CND Cymru tried to ask as many Senedd election candidates as possible to answer this questionnaire.
Ceisiodd CND Cymru gofyn cymaint o ymgeiswyr etholiad y Senedd a phosibl i ymateb i’r holiadur hwn.

Holiadur Senedd 2021 Questionnaire

Please click on a region to see the replies that we have had from candidates standing in that region or any constituency in that region. Cliciwch ar ranbarth er mwyn gweld yr atebion rydyn ni wedi cael oddi wrth ymgeisydd yn y rhanbarth neu yn unrhyw etholaeth yn r rhanbarth.

North Wales / Gogledd Cymru

Mid and West Wales / Canolbarth a Gorllewin Cymru

South Wales East / Dwyrain De Cymru

South Wales Central / Canol De Cymru

South Wales West / Gorllewin De Cymru