Ymuno â ni

Mae 1,500 unigolion, grwpiau a mudiadau yn aelodau o C N D Cymru. Mae pob aelod yn derbyn copi o Heddwch, cylchgrawn C N D Cymru. Mae aelodau sy’n ymuno a C N D Cymru trwy’r swyddfa yn Llundain ond yn byw yng Nghymru hefyd yn derbyn ‘Heddwch’.

Ffurflen Aelodaeth CND Cymru

Os rydych chi’n newid eich cyfeiriad, rhowch wybod i ni, os gwelwch yn dda, neu gallwn ni ddim anfon Heddwch atoch chi.

Mae tair ffordd y gallwch chi ymaelodu at CND Cymru: