Croeso i wefan C N D Cymru!

Yr Ymgyrch Ddiarfogi Niwclear yw C N D (the Campaign for Nuclear Disarmament yn Saesneg).OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mae C N D Cymru’n ymgyrchu ochr yn ochr â llu o fudiadau eraill yng Nghymru a phedwar ban y byd i gael gwared ag arfau dinistr torfol o Brydain a’r byd, a thros Heddwch a chyfiawnder i bobl a’r amgylchedd.

“Heddwch” yw cylchgrawn C N D Cymru i’n haelodau. Mae’n cael ei anfon at aelodau tair gwaith y flwyddyn, ac mae’n ar gael ar lein trwy’r linc uwchben.

Gwirfoddolwyr yw pawb yn C N D Cymru, ac rydyn ni’n ariannu’n gyfan gwbl gan ein cefnogwyr. Fel unrhyw grŵp gwirfoddol arall, mae C N D Cymru yn dibynnu ar waith gwirfoddol ei haelodau i ymgyrchu. Rydym yn angen mwy o wirfoddolwyr er mwyn gwneud mwy – os hoffwch chi ein helpu ni, cysylltwch â ni!

Mae CND Cymru yn 40 !

Mae adroddiad brîff o’n 40 mlynedd cyntaf yma

Etholiad Seneddol 2021

Gallwch weld yr ymatebion cawsen ni oddi wrth ymgeiswyr Senedd i’n holiadur yma