Croeso i CND Cymru

Yr Ymgyrch dros Ddiarfogi Niwclear yng Nghymru

Rydym yn ymgyrchu i sgrapio arfau niwclear

Yr Ymgyrch Ddiarfogi Niwclear yw CND (the Campaign for Nuclear Disarmament yn Saesneg).

Mae CND Cymru’n ymgyrchu ochr yn ochr â llu o fudiadau eraill yng Nghymru a phedwar ban y byd i gael gwared ag arfau dinistr torfol o Brydain a’r byd, a thros Heddwch a chyfiawnder i bobl a’r amgylchedd. Gwirfoddolwyr yw pawb yn CND Cymru, ac rydyn ni’n ariannu’n gyfan gwbl gan ein cefnogwyr. Fel unrhyw grŵp gwirfoddol arall, mae CND Cymru yn dibynnu ar waith gwirfoddol ei haelodau i ymgyrchu. Rydym yn angen mwy o wirfoddolwyr er mwyn gwneud mwy – os hoffwch ein helpu ni, cysylltwch â ni! CYFRANNU

Blog

Jeremy Corbyn yn yr Eisteddfod

Diolch i CND CYMRU am y gwahoddiad i’r digwyddiad hwn sy’n coffhau’r defnydd o fomiau niwcliar yn Hiroshima a Nagasaki ym 1945. Dilynwyd y cannoedd o filoedd a fu farw[…]

Read more

Wrcain

● Mae’r rhyfel ar Bobl Wrcain yn cynyddu’r bygythiad o ryfel niwclear byd-eang yn ogystal â thrychineb ecolegol, gan gynnwys y perygl o gamweithio gorsafoedd ynni niwclear yn Wcráin. Y[…]

Read more

ICAN – Yr Ymgyrch Ryngwladol i Ddiddymu Arfau Niwclear

Arfau niwclear yw’r arfau gwaethaf a grëwyd erioed; maent yn fygythiad difrifol a chynyddol i’r ddynolryw. Mae naw gwlad niwclear-arfog y byd yn cynnal ac yn moderneiddio’u harfogaethau niwclear, a[…]

Read more

Cysylltwch â ni