Cylchgrawn Heddwch

Cylchgrawn Heddwch

Heddwch yw cylchgrawn CND Cymru. Cliciwch ar y clawr i ddadlwytho’r rhifyn.

Rhif Cyfnod    
86 Ebrill 2024 Ebrill 2024 Rhyfel diymatal; Brotestiadau Gaza; Trident yn methu eto; Rhyfeloedd a Son am Ryfeloedd; Rhyfel a’r Hinsawdd; Peidiwch a Bancio ar y Bom; Fedrwch Chi Helpu ?; Llythyron: Canu dros Gaza; Rhyfel yn Gaza gan Beth Winter AS; Heddwch ar Waith; Breudeth – Herio’r Radar ‘Rhyfela Gofod’; O gwmpas Cymru: Achos Solvay yng Nghaernarfon, protestiadau Gaza, Taith ieuenctid o’r Lan Orllewinol, Lakenheath, Neges Heddwch yr Urdd, Pontypridd, Menywod dros Heddwch, Ynys Mon; Adolygiadau: “Armageddon” gan Jane Corbin, “Going Nuclear” gan Mabon ap Gwynfor, “The Appeal 1923-24” golygyddion Jenny Mathers a Mererid Hopwood; Er cof: Joan Judson, Myrla Eastland
85 Rhagfyr 2023 Rhagfyr 2023 Y byd ar chwal; Mabon ap Gwynfor; taith gerdded o Drawsfynydd i Boduan; Arfau niwclear a chytundebau; Rhyfel Israel-Gaza; Rheolau rhyfel; Ynni Niwclear; Lansio llyfr: “Going Nuclear” gan Mabon ap Gwynfor; Neges o Plogoff; O gwmpas Cymru: Eisteddfod, digwyddiad Hiroshima yng Nghasnewydd ac Abertawe, Myfyrwyr, Fukushima, pabiau gwyn, “Yr Apel”, protestiadau Gaza ar draws Cymru; Adolygiadau: “The Mistake” gan Michael Mears, ffilm “Oppenheimer”; Er cof: Tim Richards, Emlyn Richards, John Lawrence Minnion
84 Awst 2023 Awst 2023 Hiroshima – Anghofio’r Gwersi?; Diogelwn ein hawl i brotestio; Robotiaid sy’n lladd; Cam i’r ochr dywyll gyda DARC?; Yr olygfa o Freudeth; Uwchgynhadledd Heddwch Fienna; Lakenheath: Na i niwcs yr UDA; Eisteddfod 2023; Gorymdaith: Trawsfynydd i’r Maes; Cymru a Phalesteina; Newyddion Cymreig – Ynys Mon, Ffiniau Newydd, Neges Heddwch yr Urdd, Heddwchwyr Ifanc, Abertawe, Bangor, Mala Heddwch, Cenedl Noddfa, Ffoaduriaid yn Llanelli; Newidiadau yn CND Cymru – Jill Evans, Bethan Sian, Dylan Lewis-Rowlands; Adolygiad: The Mistake gan Michael Mears
83 Mai 2023 Mai 2023 Golygyddol; Y Gyswllt Niwxlear; Fforwm ICAN Oslo; AUKUS a’r Rhyfel Oer Newydd; Militareiddio yn Rwsia; Chernobyl; Cerdd – Y Goedwig Goch; Deiseb Merched Cymru dros Heddwch; Pwyllgor Dethol Materion Cymreig ar ynni niwclear; Porthladd Rhydd Mon; Heddwch ar Waith; Newyddion Cymreig – Breudeth, Rhyfel Iraq, Fukushima, SMRs, Menywod yn erbyn y Bom, Eisteddfod, 4 Teledyne yn y llys, XR, Academi Heddwch, Lakenheath; Adolygiadau: ReadMe gan Chelsea Manning, The LastColony gan Philippe Sands, 20 Riot Cops to Nick 2 Chickens gan Pete Barker; Er Cof: Celia Lang
82 Ionawr 2023 Ionawr 2023 Rhyfel yn Wcráin; Arfau Niwclear y UDA yn Lakenheath; Diarfogi rhyngwladol; Cymru ddi-niwclear yn 40; Abertawe’n Cymeradwyo’r TPNW; Newyddion Undebau Llafur; Cynhadledd Caernarfon; Gorymdaith Traws-Wylfa; Newyddion Cymru – Eisteddfd Tregaron, Aberystwyth, Criw CND Cymru Newydd, Cwm Cynon, pabi gwyn, gweithredu hinsawdd, Hywel Williams AS, Mala Heddwch 20; Adolygiadau – “Deep Deception” gan Helen Steele ac eraill, “Brittle with Relics” gan Richard King; Er cof – Ian Campbell
81 Awst 2022 Awst 2022 Rhyfel a Heddwch yn Wcráin; Cyfarfod Cyntaf y Gwledydd Cyfrannog i’r Cytundeb ar Wahardd Arfau Niwclear; Militareiddio Byd-Eang; Protestio yn Dychwelyd i Lakenheath; San Steffan yn hybu’r Niwcs Newydd; Gorymdaith o Drawsfynydd i Wylfa; Achub Aber Hafren; Cymru Ddi-Niwclear yn 40; Tangnefeddwyr Ifanc yng Nghymru; O gwmpas Cymru – Profion arfau yng ngorllewin Cymru, Thales, Hedfan isel, O Ddrefyclo i Faslane, Gwyl Glastonbury, Llywodraeth Cymru yn mynychu Ffair Arfau, Croesawu Ffoaduriaid, Protest ehediad Rwanda; Er cof – Cen Llwyd, Bruce Kent; Adolygiad – The Half Life of Snails gan Phillippa Holloway
80 Ebrill 2022 Ebrill 2022 Rhyfel yn Ukrain; gwrthdystiadau yn Abertawe, Caerdydd, Caernarfon; Nid NATO yw’r ateb; CWAN; y Senedd yn cefnogi’r cwan; AUKUS; Gweithio dros Heddwch yn y Dwyrain Canol; Lansio’r Academi Heddwch; Rolls-Royce – ffordd bengaead arall; Dros Cymru – Llangefni, Strategaeth Ofod, Camlwyddiant yr Urdd; Esiteddfod Tregaron, Cofio Fukushima, Gweithredu ar yr hinsawdd, GIG nid Trident,, Protestiadau am gost bwy; Weminar ac arddangosfa deithiol Cymru Ddi-Niwclear yn 40; Rhwydwaith Heddwch; Er Cof – Carl Clowes, Bob Cotterill; Adolygiadau – Hirbarhad, Manual for Survival gan Kate Brown
79 Rhagfyr 2021 Rhagfyr 2021 Gweledigaeth Newydd; Gwaharddiad Byd-Eang yn ennill tir; Cytundeb Atal Ymlediad ar chwâl; Tsiena ac AUKUS; Nôl i Greenham; y Ddatganiad Cymru Ddi-Niwclear ym 1982; Argyfwng Hinsawdd; Apêl Hinkley C; Ailddechrau’r Gemau Niwclear; Newyddion Cymru – Ffair arfau Lerpwl, y Ddydd Heddwch yn Aberystwyth, Penblwydd 40 CND Cymru, Protestiadau hinsawdd, Barcelona, Na I Ymasiad yng Nghymru, Aberystwyth yn ymchwilio i Arctig Niwclear, Pabïau Gwyn ar y BBC; Jill Evans yn ennill Gwobr Coppieters; Adolygiadau – Women for Peace, Plogoff, Vigil, Collateral Damage, The Welsh Way; Er Cof – Brenda Davies
78 Awst 2021 Awst 2021 40 mlynedd; Cynghorau Cymreig yn cefnogi’r CWAN; Rhagor o arfau niwclear Prydeinig; 40 mlynedd ers Ymdaith Greenham; 40 blwyddyn o CND Cymru; COP26 Ddi-Niwclear; Ymasiad; Maniffesto Heddwch; Heddychwyr Ifanc Cymru; Cyngerdd Gwlad y Gân; O Fôn i Fynwy – Kill the Bill, Palestina, Epynt, XR, Dinbych; Er cof – Llew Smith AS, Pauline Cutress; Adolygiad – Cofio’r Wylfa
77 Ebrill 2021 Ebrill 2021 Biden; Etholiad y Senedd; Y Cytundeb ar Wahardd Arfau Niwclear – Daeth i Rym, Addewid Arweinwyr Ffydd; cytundebau Di-arfogi yn 2021; Iemen; Ymbelydredd Lefel-Isel; Hinkley Point; Fukushima; Wylfa; Cyngerdd 22 Ionawr; Cymru dan glo; Adolygiadau: The Atom – A Love Affair, Activism for Life, Other Girls Like Me; Er Cof: W R (Bill) Davies
76 Ionawr 2021 Ionawr 2021 Byd Di-Niwclear – cefnogaeth am y Gytundeb ar Warhardd Arfau Niwclear; Ailgychwyn yn 2021; Gwaddol y Profion Atomig; Academi Heddwch Cymru; Wylfa; Hinkley; Atomfa meddygol Egino; SMNR Trawsfynydd; NFLA Cymru; Pabiau gwyn; RAF Fali; Palesteina Pontypridd; Gartref ceiswyr lloches Penalun; W Mervyn Jones; Archif CND Cymru; Adolygiadau: Confessions of a Non-violent Revolutionary gan Chris Savory, The Levels gan Helen Pendry; Er cof: Jan Morris

Mae rhifau cynharach ar gael yma