Cymryd Rhan

Gwirfoddolwyr yw pawb yn C N D Cymru, ac rydyn ni’n ariannu’n gyfan gwbl gan ein cefnogwyr. Fel unrhyw grŵp gwirfoddol arall, mae C N D Cymru yn dibynnu ar waith gwirfoddol ei haelodau i ymgyrchu. Rydym yn angen mwy o wirfoddolwyr er mwyn gwneud mwy – os hoffwch chi weithio gyda ni, cysylltwch â ni !