Aelodaeth Electronig trwy banc

Cwblhewch y ffurflen isod a chliciwch y botwm Cyflwyno. Unwaith y byddwch wedi gwneud hyn yn llwyddiannus, mewngofnodwch i’ch cyfrif banc i sefydlu’r taliad aelodaeth gan ddefnyddio’r manylion banc ar waelod y dudalen hon.

CND Cymru Membership Form - Bank - Welsh
Cyntaf
Cyfenw

Wrth sefydlu taliad aelodaeth oddi wrth eich banc i CND Cymru, defnyddiwch y manylion isod:

Enw cyfrif: CND Cymru
Rhif cyfrif: 50173165
Côd banc: 08-90-85

Defnyddiwch eich blaenlythrennau a’ch cod post fel y cyfeiriad (e.e. CF15 2DA BMJ), os gwelwch yn dda – er mwyn i ni wybod pwy sydd wedi talu !