Aelodaeth Electronig trwy banc

Cwblhewch y ffurflen isod a chliciwch y botwm Cyflwyno. Unwaith y byddwch wedi gwneud hyn yn llwyddiannus, mewngofnodwch i’ch cyfrif banc i sefydlu’r taliad aelodaeth gan ddefnyddio’r manylion banc ar waelod y dudalen hon.

  Dewiswch eich dosbarth aelodaeth CND Cymru:
  Teulu / Cwpl - £30.00Unigolyn cyflogedig - £20.00Teulu / Cwpl digyflog / cyflog isel - £15.00Unigolyn digyflog / cyflog isel - £10.00Pensiynwyr - £10.00Myfyrwyr / Ieuenctid (o dan 26) - £0.00Aelodaeth grŵp - £30.00

  Wrth sefydlu taliad aelodaeth oddi wrth eich banc i CND Cymru, defnyddiwch y manylion isod:

  Enw cyfrif: CAMPAIGN FOR NUCLEAR DISARMAMENT CYMRU

  DS: Mae angen i chi ddefynddio’r enw llawn uchod; peidiwch dorri’r enw yn fyr, fel CND Cymru
  Rhif cyfrif: 50173165
  Côd banc: 08-90-85

  Defnyddiwch eich blaenlythrennau a’ch cod post fel y cyfeiriad (e.e. CF15 2DA BMJ), os gwelwch yn dda – er mwyn i ni wybod pwy sydd wedi talu !

  Tasech chi’n cael problem yn ymuno a CND Cymru, cysylltwch yr Ysgrifennydd Aelodaeth Michael Freeman os gwelwch yn dda: trysorydd@cndcymru.org