Aelodaeth Trwy Paypal

Cwblhewch y ffurflen isod a chliciwch y botwm Cyflwyno. Unwaith y byddwch wedi gwneud hyn yn llwyddiannus, cliciwch ar y botwm Donate hon. Bydd ffenestr newydd yn agor lle gallwch chi talu’ch aelodaeth trwy PayPal, naill ai gyda cherdyn credyd neu oddi wrth gyfrif PayPal.

    Dewiswch eich dosbarth aelodaeth CND Cymru:
    Teulu / Cwpl - £30.00Unigolyn cyflogedig - £20.00Teulu / Cwpl digyflog / cyflog isel - £15.00Unigolyn digyflog / cyflog isel- £10.00Pensiynwyr - £10.00Myfyrwyr / Ieuenctid (o dan 26) - £0.00Aelodaeth grŵp - £30.00

    Nawr, cliciwch ar y botwm PayPal hon:

    Tasech chi’n cael problem yn ymuno a CND Cymru, cysylltwch yr Ysgrifennydd Aelodaeth Michael Freeman os gwelwch yn dda: michael.freeman9@btinternet.com