Cysylltwch â ni

Ysgrifenydd Cenedlaethol

ff: 01239 851 188
heddwch@cndcymru.org

Golygydd cylchgrawn ‘Heddwch’

Philip Steele
phil_steele@btinternet.com
ff: 01248 490715

Aelodaeth, aelodau & Trysorydd

Michael Freeman
Llysblodau,
9 Primrose Hill Rhiw Briallu,
Llanbadarn Fawr,
Aberystwyth,
SY23 3SE
michael.freeman9@btinternet.com
ff: 01970 626740

Is-gaderyddion

Brian Jones, Abertawe
ff: 01792 830 330
brian.jones@phonecoop.coop

John Cox, Casnewydd
ff: 01495 773 495
drjohncox121@gmail.com

Duncan Rees, Wrecsam
ff: 07534 975 461
duncan.rees01@gmail.com