Rhoddion

Mae angen chi (a’ch cyfeillion a perthnasau …) arnon ni

Mae’n wir angen eich cefnogaeth ariannol a moesol arnon ni. Mae pob ceiniog rydyn ni’n cael yn cael ei wario ar ymgyrchu’n uniongyrchol. Allech chi ein helpu ni ?

Beth am wneud dau beth ar unwaith: tasech chi ddim yn aelod, ymaelodwch, os gwelwch yn dda. Ac / neu beth am roi aelodaeth i gyfaill neu dau sydd efallai wedi anghofio aelodi ?

Ffurflenni aelodaeth ac archeb banc

Mae tair ffordd y gallwch gyfrannu at CND Cymru:

Yn wir, eich ffydd, eich gweithrediad, eich cefnogaeth, a’ch aelodaeth – mae angen e i gyd ar C N D Cymru !