Rhoddion yn electronig drwy eich banc

Cwblhewch y ffurflen isod a chliciwch y botwm Cyflwyno. Unwaith y byddwch wedi gwneud hyn yn llwyddiannus, mewngofnodwch i’ch cyfrif banc i sefydlu’r rhodd gan ddefnyddio’r manylion banc ar waelod y dudalen hon.

  Dewiswch os hoffech i'ch rhodd i dalu am eich aelodaeth o CND Cymru:
  Nac oesTeulu / Cwpl - £30.00Unigolyn cyflogedig - £20.00Isel / Teulu Digyflog / Cwpl - £15.00Isel / Unigolyn digyflog - £10.00Pensiynwyr - £10.00Myfyrwyr / Ieuenctid (o dan 26) - £0.00Mae aelodaeth y grŵp - £30.00

  Wrth sefydlu taliad i CND Cymru, defnyddiwch y manylion isod:

  Enw cyfrif: CAMPAIGN FOR NUCLEAR DISARMAMENT CYMRU

  DS: Mae angen i chi ddefynddio’r enw llawn uchod; peidiwch dorri’r enw yn fyr, fel CND Cymru
  Rhif cyfrif: 50173165
  Côd Didoli: 08-90-85