Gwastraff Niwclear

Gwastraff Niwclear

Tudalen Gwastraff Niwclear

Cynghorau sydd wedi gwrthod cael Cyfleuster Gwaredu Daearegol – h.y. storfa gwastraff niwclear tanddaearol:

Cynghorau Sir: Abertawe, Castell Nedd Port Talbot, Ceredigion, Dinbych, Powys, Ynys Môn

Cynghorau Dinas neu Dref: Aberystwyth, Bangor, Caerffili, Caerfyrddin, Caernarfon, Cei Connah, Crughywel, Cwmaman, Ffestiniog, Llanandras a Norton, Llwchwr, Pontarddulais, Pontypridd, Porthmadog, Trefdraeth, Treffynnon, Tregaron, Y Bala, Y Trallwng

Cynghorau Cymuned: Abenbury, Abertridwr, Acton, Arthog, Bausley a’r Crugion, Beddgelert, Bethesda, Bodedern, Brymbo, Buan, Cas-lai, Cilgeti-Begeli, Cilybebyll, Cilycwm, Esclusham, Felinfach, Ffynnon Taf a Nantgarw, Ganllwyd, Gelligaer, Gorslas, Gwernaffield a Phantymwyn, Johnston, Llanbadrig, Llanbradach a Phwllypant, Llandderfel, Llandygai, Llanedi, Llanengan, Llanfair Dyffryn Clwyd, Llangeitho, Llangelynnin, Llangynog, Llanidloes y tu allan, Llanllechid, Llannon, Llanrhidian Uchaf, Llanycil, Maesyfed, Mawddwy, Mechell, Mochdre a Phenstrowed, Mostyn, Offa, Owrtyn Fadog, Parc Caia, Pennard, Pentraeth, Pentyrch, Pont Fadlen, Redwick, Rhossili, Shirenewton, Tawe Uchaf, Trewern, Tudweiliog, Y Betws, Ysgubor y Coed

Ydy’ch cyngor sir, a’ch cyngor tref neu gymuned, wedi gwrthod cael storfa gwastraff niwclear tanddaearol ?

Os nad ydyn, beth am ysgrifennu at eich cynghorwyr yn gofyn iddynt awgrymu y dylai’r cyngor gwrthod cael storfa gwastraff niwclear tanddaearol ?