Dadl Adnewyddu Trident yn San Steffan 18fed Gorffennaf 2016

Pleidleisiodd y Senedd yn San Steffan o blaid adeiladu llongau tanfor “Successor” y bydd yn cludo’r taflegrau arfau niwclear Trident o 2013au ymlaen, pan fydd y llongau tanfor “Vanguard” yn dod i ddiwedd i’w bywydau.

Pleidleisiodd ASau Cymreig fel hyn:

Yn erbyn adeiladu llongau tanfor “Successor” am system arfau niwclear Trident Dim wedi pleidleisio O blaid adeiladu llongau tanfor “Successor” am system arfau niwclear Trident
Ann Clwyd Christopher Elmore Guto Bebb
Jonathan Edwards Chris Evans Kevin Brennan
Paul Flynn Chris Bryant
Nia Griffith Alun Cairns
Carolyn Harris Stephen Crabb
Liz Saville-Roberts Wayne David
Jo Stevens Christopher Davies
Hywel Williams Byron Davies
Mark Williams David Davies
Glyn Davies
Geraint Davies
James Davies
Stephen Doughty
David Hanson
Simon Hart
Susan Jones
David Jones
Gerald Jones
Stephen Kinnock
Ian Lucas
Madeleine Moon
Jessica Morden
Albert Owen
Christina Rees
Nick Smith
Owen Smith
Mark Tami
Nick Thomas-Symonds
Craig Williams

 

Mae’r cofnod swyddogol o’r ddadl, gyda phob annerch, ar gael yma:

https://hansard.parliament.uk/Commons/2016-07-18/debates/16071818000001/UKSNuclearDeterrent?highlight=Nuclear%20weapons#contribution-16071821000096