Ymgyrch “mwd Hinkley”

Mae EdF, Energie di France, yn bwriadu codi 300,000 tunelli o waddod o Fae Bridgewater i’r wyneb, ac wedyn i ddympio’r mwd oddi wrth Bae Caerdydd. Mae’r mwd yn cynnwys popeth a daeth allan o’r pibellau llif allan dros y 50 blynedd diwethaf o’r atomfeydd Hinkley Point A a B. Rydyn ni’n credu does dim digon o ymchwil wedi cael eu gwneud er mwyn i ni gredu fod y mwd yn ddiogel, heb ronynnau ymbelydrol, ac felly rydyn ni’n gwrthwynebu’r ddympio o’r mwd yn Fae Caerdydd, rhag ofn i’r ymbelydredd effeithio ar yr amgylchedd morol ac arfordir.

Ar gael yma (yn Saesneg yn unig) yw’r ymchwil ar y mwd gan Tim Deere-Jones, a chyflwynwyd i Bwyllgor Deisebau’r Cynulliad Cymreig ar 17eg Mis Tachwedd 2017. Hefyd, mae ei ymchwil ar dystiolaeth EdF ar gael yma (hefyd yn Saesneg yn unig).

Mae EdF yn eisiau codi’r mwd o Fae Bridgewater er mwyn gosod y pibellau llif allan o’r atomfa awgrymedig Hinkley Point C, ac er mwyn gosod sylfeini am lanfa ar y safle, er mwyn iddyn nhw ddod a rhannau o’r atomfa yn syth i’r safle. Rydyn ni’n credu y dylai EdF cadw’r mwd ar y tir ar ôl codi’r gwaddod, lle gallent nhw arolygu’r mwd yn hawdd.