Dyddiadur Fukushima

Aeth Brian Jones, Is-Gadeirydd C N D Cymru, i ardal Fukushima ar daith astudio wedi’i drefnu gan y Groes Wyrdd (Green Cross) ym Mis Hydref 2014 ar ran C N D Cymru. Dyma’r hanes o’i brofiad (yn Saesneg yn unig).

Dydd 1 & 2 teithio i Siapan; sylwadau o Tokyo; cyfarfod yng nghlwb Gohebyddion Tramor

Dydd 3 teithio i Koriyama; cyfarfod gyda Mr Naka; bwyd gyda Ikuko Hebiishi, Cynghorydd y Blaid Wyrdd

Dydd 4 Tomioka (ardal 2, 10km o’r safle niwclear; cyfarfod gyda faciwîs o Tomioka

Dydd 5 y clwb 3A yn Koriyama; dau gyfleustra chwarae dan do yn ddinas Fukushima

Dydd 6 teithio

Dydd 7 & 8 twristiaeth yn Kyoto; teithio’n ôl i Toyko; dod adref

Sylwch: Ysgrifennais y dyddiadur yn ystod y daith, naill ai tra roeddwn i’n teithio neu’n hwyr yn y nosweithiau, ac yn gorffen tra hedfan adref. Penderfynais beidio diweddaru’r dyddiadur, neu ychwanegu gwybodaeth fy mod i wedi dysgu’n hwyrach, oherwydd doeddwn i ddim eisiau golygu neu ailystyried fy argraff gyntaf. Efallai fy mod i wedi cam sillafu rhai enwau Siapanaeg; dw i wedi ceisio cofnodi’n gywir beth ddwedodd bobl wrthym ni; taswn i wedi cam-gyfleu’n ddiofal, gallwn i ddim ond ymddiheuro. Mae fy sylwadau ar fywyd a diwylliant Siapanaeg yn bur oddrychol; arnaf i’n unig yw unrhyw gamgymeriadau.