Israel / Palestina

Israel / Palestina

Mae CND Cymru yn poeni gan glywed y datblygiadau yn y dwyrain canol. Mae ein hundod a’n cydymdeimlad yn sefyll yn llwyr â’r rhai sydd wedi colli anwyliaid a’n cefnogaeth lwyr i’r rhai sy’n sefyll ac sy’n gweithio dros heddwch a chyfiawnder.
Yma yn CND Cymru, rydym yn galw am bawb i warchod bywydau. Mae cyfraith ddyngarol ryngwladol yn gwahardd targedu sifiliaid a’r seilwaith angenrheidiol ar gyfer goroesiad sifil.
Galwn am gadoediad a diwedd ar y gwarchae sydd wedi atal llif trydan, tanwydd, bwyd a dŵr i bobl Gaza.
Yr unig ffordd ymlaen yn yr ardal yw ymdrech newydd i gyrraedd heddwch cyfiawn a pharch at gyfraith ryngwladol.
Mae gan y gymuned ryngwladol ddyletswydd a chyfrifoldeb i ddod at ei gilydd i atal targedu sifiliaid ymhellach, rhyfel ehangach, glanhau ethnig ac anghyfiawnder.
Rhaid i ni ochel rhag gwaethygu yn y dwyrain canol, o ystyried y doreth o arfau niwclear yn y rhanbarth, gydag Israel yn wladwriaeth niwclear heb ei ddatgan, ac eraill o bosibl yn datblygu arfau niwclear. Rhaid i’r gwrthdaro hwn beidio â dod yn gatalydd ar gyfer rhyfel niwclear neu ddinistriad.
Nawr, yn fwy nag erioed, mae’n bwysig i unigolion a sefydliadau o bob rhan o’r byd ddychmygu dyfodol sy’n rhydd o arfau a rhyfeloedd. Adeiladu undod rhwng ein cymunedau a threfn fyd-eang yn seiliedig ar gyfiawnder a all atal y llithriad i ryfel pellach, diarfogi o’r diwedd y bygythiad niwclear, a chwrdd â her newid hinsawdd.
Mae CND Cymru yn galw ar Lywodraeth Cymru i gefnogi ac amddiffyn poblogaethau Palestina ac Israel yng Nghymru, ac i ddefnyddio unrhyw ddylanwad sydd ganddynt i hyrwyddo achos heddwch.
Mae CND Cymru yn condemnio gweithredoedd llywodraeth San Steffan, sy’n cefnogi’n frwd i gomisiynu troseddau rhyfel a throseddau yn erbyn dynoliaeth. Er nad yw torri cyfraith ryngwladol yn ddim byd newydd i’r llywodraeth hon yn San Steffan, rydym yn galw ar y Prif Weinidog ac Arweinydd yr Wrthblaid i gefnogi heddwch a chyfiawnder i Balestina ac Israel, gan ganolbwyntio ar gymorth dyngarol ac amddiffyn hawliau dynol a sifil.