Category: Newyddion

Wrcain

● Mae’r rhyfel ar Bobl Wrcain yn cynyddu’r bygythiad o ryfel niwclear byd-eang yn ogystal â thrychineb ecolegol, gan gynnwys y perygl o gamweithio gorsafoedd ynni niwclear yn Wcráin. Y canlyniadau anochel i hyn oll fydd salwch dynol eang, dinistr amgylcheddol enfawr, diffyg bwyd ac ynni a thlodi cynyddol a fydd yn effeithio ar bobl…
Read more

ICAN – Yr Ymgyrch Ryngwladol i Ddiddymu Arfau Niwclear

Arfau niwclear yw’r arfau gwaethaf a grëwyd erioed; maent yn fygythiad difrifol a chynyddol i’r ddynolryw. Mae naw gwlad niwclear-arfog y byd yn cynnal ac yn moderneiddio’u harfogaethau niwclear, a chyhoeddodd y DU y byddai’n cynyddu eu nifer am y tro cyntaf ers degawdau. Mae’r risg y caiff arfau niwclear eu defnyddio bellach yn fwy…
Read more

Symudiad Cop26 – 6 Tachwedd 2021

Cerddodd CND Cymru ochr yn ochr â’r llu o grwpiau amgylcheddol a chyfiawnder a ymunodd â gwrthdystiad Cop26 yng Nghaerdydd, a drefnwyd gan Climate Cymru. Cychwynnodd yr orymdaith o Neuadd y Ddinas ac ymlaen i’r Senedd ym Mae Caerdydd. Ar risiau’r Senedd, pwysleisiodd Ysgrifennydd Cenedlaethol CND Cymru, Bethan Siân, y cysylltiadau rhwng arfau niwclear, y…
Read more

Mae CND Cymru yn 40!

Roedd y flwyddyn 1981 yn un dyngedfennol i fudiad heddwch Cymru. Roedd grwpiau CND lleol yn ymddangos ledled y wlad ac yn trefnu gorymdeithiau, cyfarfodydd cyhoeddus a deisebau. Cyhoeddwyd Protect and Survive, canllaw llywodraeth y DU ar sut i wneud ein cartrefi a’n teuluoedd “mor ddiogel â phosibl o dan ymosodiad niwclear” y flwyddyn flaenorol.…
Read more

Ymgyrchu yn y Senedd – Crynodeb 2021

Mae 21 Aelodau o’r Senedd wedi llofnodi’r Addewid Seneddol ICAN (yr Ymgyrch Rhyngwladol I ddileu Arfau niwclear):  Wrth gwrs, hoffwn weld pob un Aelod o’r Senedd llofnodi, felly tasai eich AS ddim wedi llofnodi, cysylltwch â nhw os gwelwch yn dda a’ch gofyn iddynt lofnodi.  Cyn yr etholiad, gofynnodd ymgeiswyr cwblhau’n holiadur; gallwch weld eu hymatebion yma. Rydyn ni’n gweithio gydag Aelodau cefnogol o’r Senedd yn ymchwilio’r buddsoddiadau gan gronfa pensiwn yr Aelodu, gyda’r bwriad o geisio cael y gronfa i beidio buddsoddi mewn cwmnïau sy’n cynhyrchi arfau niwclear.  Brian Jones, Is-Gadeirydd CND Cymru